Đi thẳng đến nội dung

Biến đổi văn hóa và phát triển: Khảo cứu ban đầu ở cộng đồng người Mông tại Hòa Bình, 2009

Data Resources (1)

Data Resource Preview - Bien doi van hoa va phat trien: Khao cuu ban dau o cong dong nguoi Mong tai Hoa Binh 2009

Thông tin khác

Miền Giá trị
Loại tài liệu Reports, journal articles, and research papers (including theses and dissertations)
Ngôn ngữ
  • Tiếng Việt
Chủ đề
  • Access to information
  • Adaptation
  • Economic social and cultural rights
  • Forest products
Vùng địa lý (phạm vi không gian)
  • Viet Nam
Bản quyền Yes
Phiên bản/Lần xuất bản 1.0
Giấy phép CC-BY-4.0
Tác giả (cá nhân) Nguyễn Thị Hằng (Tập đoàn HanoiTC), Phan Đức Nam (Viện Xã hội học), Bùi Ngọc Hà (Tập đoàn HanoiTC), Đỗ Việt Thắng (Tập đoàn HanoiTC)
Tác giả (tổ chức) Trung tâm Con người và Thiên nhiên (PanNature)
Ngày xuất bản 2009
Ngày đăng tải tháng 12 23, 2015, 03:26 (UTC)
Ngày chỉnh sửa, cập nhật tháng 3 17, 2016, 03:38 (UTC)