Đi thẳng đến nội dung

Cambodia’s agriculture: Challenges and prospects

Data Resources (1)

Data Resource Preview - Cambodia’s agriculture: Challenges and prospects

Thông tin khác

Miền Giá trị
Loại tài liệu Analysis, discussion papers, and blogs
Ngôn ngữ
  • Tiếng Anh
Tên rút gọn (tên thay thế/dạng viết khác) CICP Working paper 37.
Chủ đề
  • Agricultural policy and administration
  • Agricultural production
  • Agriculture
  • Investment
  • Trade
Vùng địa lý (phạm vi không gian)
  • Campuchia
Bản quyền Unclear copyright
Phiên bản/Lần xuất bản 1.0
Giấy phép Creative Commons Attribution
Liên hệ

Cambodian Institute for Cooperation and Peace, Phnom Penh, Kingdom of Cambodia. Phone: 85512 819953 or 85516 982558. Email: cicp01@online.com.kh; Website: http://www.cicp.org.kh

Tác giả (cá nhân) Sok Siphana
Đồng tác giả (cá nhân) Chap Sotharith
Nơi xuất bản Phnom Penh,
Nhà xuất bản Cambodian Institute for Cooperation and Peace
Đánh số trang 35 p.
Ngày đăng tải tháng 6 15, 2015, 02:20 (UTC)
Ngày chỉnh sửa, cập nhật tháng 2 7, 2020, 05:10 (UTC)