Đi thẳng đến nội dung

Chương 1 - Lịch sử điều tra dân số ở Việt Nam - trích từ "Báo cáo hành chính Tổng điều tra Dân số và Nhà ở 2009 tập 1"

Trình bày sơ lược về lịch sử điều tra dân số ở Việt Nam

Data Resources (1)

Data Resource Preview - Chương 1 - Lịch sử điều tra dân số ở Việt Nam - trích từ "Báo cáo hành chính Tổng điều tra Dân số và Nhà ở 2009 tập 1"

Thông tin khác

Miền Giá trị
Loại tài liệu Reports, journal articles, and research papers (including theses and dissertations)
Ngôn ngữ
  • Tiếng Việt
Chủ đề Censuses
Vùng địa lý (phạm vi không gian)
  • Viet Nam
Bản quyền Yes
Hạn chế truy cập và sử dụng

There are no known access and use constraints at the time of publishing

Phiên bản/Lần xuất bản 1
Giấy phép unspecified
Liên hệ

Trung tâm Tin học Thống kê khu vực I, Tổng cục Thống kê Địa chỉ: 54 Nguyễn Chí Thanh – Đống Đa – Hà Nội Email: tttinhoc@gso.gov.vn Điện thoại: 04.38356104 – 04.38356101 Vụ Thống kê Dân số và Lao động, Tổng cục Thống kê Địa chỉ: 6B Hoàng Diệu – Ba Đình – Hà Nội Email: dansolaodong@gso.gov.vn Điện thoại: 04.38230100 – 04.38433353

Tác giả (tổ chức) Tổng cục Thống kê (GSO)
Nơi xuất bản Hà Nội
Nhà xuất bản Tổng cục thống kê
Ngày xuất bản 2011
Đánh số trang 2
Các từ khóa lịch sử điều tra dân số,history of population census
Ngày đăng tải tháng 11 12, 2018, 09:54 (UTC)
Ngày chỉnh sửa, cập nhật tháng 12 20, 2018, 08:11 (UTC)