Đi thẳng đến nội dung

China-Myanmar economic cooperation zone to be developed along border area

A first ever China-Myanmar Border Economic Cooperation Zone will be developed along the Kunlong-Chinshwehaw border area in Shan state, the official Global New Light of Myanmar quoted a developer as reporting on Sunday.

Data Resources (1)

Thông tin khác

Miền Giá trị
Loại tài liệu Archived web content
Ngôn ngữ
  • Tiếng Anh
Chủ đề
  • Industries
  • Special economic zones
Vùng địa lý (phạm vi không gian)
  • Myanmar
Các (Tỉnh)
  • Shan
Bản quyền Yes
Phiên bản/Lần xuất bản n/a
Giấy phép

No license given

Tác giả (cá nhân) Xinhua
Ngày xuất bản 2019
Văn bản pháp luật liên quan Global Time_Xinhua_20.01.2021.pdf
Các từ khóa Industrial Zone
Ngày đăng tải tháng 5 16, 2021, 15:23 (UTC)
Ngày chỉnh sửa, cập nhật tháng 7 5, 2021, 07:51 (UTC)