Đi thẳng đến nội dung

Chuyển động cùng REDD, 2011

Ấn phẩm này chuyển ngữ (biên dịch) một số chương quan trọng từ bản tiếng Anh có tựa đề "Moving ahead with REDD: Issues, options and implications" của tác giả Angelsen, A do Trung tâm Nghiên cứu Lâm nghiệp Quốc tế (Center for International Forestry Research - CIFOR) xuất bản năm 2008.

Ấn phẩm nhằm tăng cường thông tin, nâng cao nhận thức về Giảm phát thải khí gây hiệu ứng nhà kính từ mất rừng và suy thoái rừng (REDD). Ấn phẩm gồm các nội dung sau: Phần 1: Các khái niệm và vấn đề cơ bản về thiết kế và thực hiện REDD. Phần 2: Nội dung chính về thiết kế thực hiện REDD và tiêu chí đánh giá lựa chọn. Phần 3: Giám sát, báo cáo và thẩm định lượng phát thải từ rừng. Phần 4: Đo đạc và giám sát suy thoái rừng. Phần 5: Đồng hưởng lợi từ REDD và tránh gây tổn hại.

Data Resources (1)

Data Resource Preview - Chuyen dong cung REDD, 2011

Thông tin khác

Miền Giá trị
Loại tài liệu Analysis, discussion papers, and blogs
Ngôn ngữ
 • Tiếng Việt
Chủ đề
 • Access to information
 • Ecological services
 • Environment and natural resources
 • Environment and natural resources policy and administration
 • Environmental and biodiversity protection
 • Forests and forestry
Vùng địa lý (phạm vi không gian)
 • Thái Lan
 • Viet Nam
 • Campuchia
 • Lao People's Democratic Republic
 • Myanmar
 • Malaysia
 • Indonesia
 • Singapore
 • Philippines
 • Brunei Darussalam
 • Christmas Island
 • Timor-Leste
 • Cocos (Keeling) Islands
Bản quyền No
Phiên bản/Lần xuất bản 1.0
Giấy phép CC-BY-SA-4.0
Liên hệ

Trung tâm Con người và Thiên nhiên (PanNature), Email: contact@nature.org.vn / Điện thoại: +844 3556-4001

Tác giả (cá nhân) Angelsen, A. (biên tập) 2008.
Nơi xuất bản Jakarta, Indonesia
Nhà xuất bản Bản gốc tiếng anh do Trung tâm Nghiên cứu Lâm nghiệp Quốc tế (Center for International Forestry Researc
Ngày xuất bản 2011
Đánh số trang 156
Ngày đăng tải tháng 12 16, 2015, 08:06 (UTC)
Ngày chỉnh sửa, cập nhật tháng 3 17, 2016, 08:19 (UTC)