Đi thẳng đến nội dung

Climate change and hydropower development

Published by: GIZ

A training material by Joerg Hartmann on climate change and hydropower development published in May 2014 by Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH in cooperation with Mekong River Commission, Mekong countries.

Data Resources (1)

Data Resource Preview - Climate change and hydropower development

Thông tin khác

Miền Giá trị
Loại tài liệu Guidelines, instruction manuals, handbooks
Ngôn ngữ
 • Tiếng Anh
Chủ đề
 • Clean development mechanism
 • Climate change
 • Environment and natural resources
 • Mitigation
 • Rivers and lakes
 • Water resources
Vùng địa lý (phạm vi không gian)
 • Campuchia
 • China
 • Lao People's Democratic Republic
 • Myanmar
 • Thái Lan
 • Viet Nam
Bản quyền Yes
Hạn chế truy cập và sử dụng

The manual may be reproduced in whole or in part in any form for educational purposes with prior permission from the copyright holder.

Phiên bản/Lần xuất bản 1.0
Giấy phép unspecified
Liên hệ

Mekong River Commission - GIZ Cooperation Programme P.O. Box 9233 Vientiane, Lao PDR T ++856 21 263263 ext 3061 mrc@giz.de

Đồng tác giả (cá nhân) Joerg Hartmann, Thomas Petermann, Klaus Sattler
Nơi xuất bản Laos
Nhà xuất bản Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH, Mekong River Commission
Ngày xuất bản 2014
Đánh số trang 173
Ngày đăng tải tháng 11 7, 2016, 08:03 (UTC)
Ngày chỉnh sửa, cập nhật tháng 5 24, 2018, 13:11 (UTC)