Đi thẳng đến nội dung

Cơ chế chia sẻ lợi ích từ rừng đặc dụng: Quan điểm và bình luận 2010

Trung tâm Con người và Thiên nhiên (PanNature) đã gửi một số ý kiến phân tích và đóng góp vào Dự thảo Quyết định về việc thực hiện thí điểm cơ chế chia sẻ trách nhiệm và các nguồn lợi trong quản lý, bảo vệ và phát triển rừng đặc dụng (Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn – đơn vị chủ trì soạn thảo – tổ chức lấy ý kiến trước khi trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt) trên cơ sở những kinh nghiệm và bài học tích lũy được từ các dự án, nghiên cứu của tổ chức.

Data Resources (1)

Data Resource Preview - Co che chia se loi ich tu rung dac dung: Quan diem va binh luan 2010

Thông tin khác

Miền Giá trị
Loại tài liệu Issue and policy briefs
Ngôn ngữ
  • Tiếng Việt
Chủ đề
  • Access to information
  • Biodiversity
  • Environment and natural resources policy and administration
  • Forests and forestry
  • Types of state-protected areas
Vùng địa lý (phạm vi không gian)
  • Viet Nam
Bản quyền Yes
Hạn chế truy cập và sử dụng

Tài liệu không được sử dụng cho mục đích thương mại

Phiên bản/Lần xuất bản 1.0
Giấy phép CC-BY-SA-4.0
Liên hệ

Trung tâm Con người và Thiên nhiên (PanNature), Email: contact@nature.org.vn / Điện thoại: +844 3556-4001

Tác giả (tổ chức) Trung tâm Con người và Thiên nhiên (PanNature)
Nơi xuất bản Việt Nam
Ngày xuất bản 2010
Đánh số trang 8
Ngày đăng tải tháng 12 23, 2015, 04:31 (UTC)
Ngày chỉnh sửa, cập nhật tháng 7 13, 2016, 07:54 (UTC)