Đi thẳng đến nội dung

Hội thảo trưng cầu ý kiến về Tổng điều tra Dân số và Nhà ở năm 2019

Bài báo trên trang web của Tổng cục Thống kê về “Hội thảo trưng cầu ý kiến về Tổng điều tra Dân số và Nhà ở năm 2019”.

Ngày 7 tháng 9 năm 2017, tại Hà Nội, Tổng cục Thống kê (TCTK) phối hợp với Quỹ Dân số Liên Hợp Quốc (UNFPA) tổ chức “Hội thảo trưng cầu ý kiến về Tổng điều tra Dân số và Nhà ở năm 2019”. Đây là Hội thảo lần 2 trưng cầu ý kiến tại các tỉnh, thành phố phía Bắc, Hội thảo lần thứ nhất được tổ chức ngày 18/8/2017 tại Khánh Hòa lấy ý kiến tại các tỉnh, thành phố phía Nam. Cuộc Tổng điều tra Dân số và Nhà ở (TĐTDS) được tiến hành theo chu kỳ 10 năm vào thời điểm 0 giờ ngày 01 tháng 4 các năm có số tận cùng là 9. Năm 2019 sẽ là lần thứ 5 tiến hành cuộc Tổng điều tra này.

Data Resources (1)

Thông tin khác

Miền Giá trị
Loại tài liệu Archived web content
Ngôn ngữ
  • Tiếng Việt
Chủ đề Censuses
Vùng địa lý (phạm vi không gian)
  • Viet Nam
Bản quyền Yes
Hạn chế truy cập và sử dụng

No known access and use constraints.

Phiên bản/Lần xuất bản 1
Giấy phép unspecified
Liên hệ

Trung tâm Tư liệu và Dịch vụ Thống kê - Tổng Cục Thống kê Địa chỉ: Số 54 Nguyễn Chí Thanh, Đống Đa, Hà Nội Email: banbientap@gso.gov.vn. Điện thoại: 04.37332997 - 04.38464921

Tác giả (tổ chức) Tổng cục thống kê (GSO)
Nơi xuất bản Hà Nội
Nhà xuất bản Website Tổng cục thống kê
Ngày xuất bản 2017
Đánh số trang 1
Các từ khóa trưng cầu ý kiến,tổng điều tra dân số nhà ở 2019,consulting workshop,population census 2019
Ngày đăng tải tháng 11 12, 2018, 10:04 (UTC)
Ngày chỉnh sửa, cập nhật tháng 1 23, 2019, 03:42 (UTC)