Đi thẳng đến nội dung

Current situation of mining industry in Cambodia

This report show the current situation of mining industry in Cambodia from General Department of Mineral Resources of Cambodia published n 2013.

Data Resources (1)

Data Resource Preview - Current situation of mining industry in Cambodia

Thông tin khác

Miền Giá trị
Loại tài liệu Issue and policy briefs
Ngôn ngữ
  • Tiếng Anh
Chủ đề
  • Extractive industries
  • Extractive industries policy and administration
  • Gemstone mining
  • Industrial mining
  • Mining
Vùng địa lý (phạm vi không gian)
  • Campuchia
Bản quyền Yes
Phiên bản/Lần xuất bản 1.0
Giấy phép unspecified
Tác giả (cá nhân) Chrea Vichett
Nơi xuất bản Phnom Penh
Nhà xuất bản Cambodia. Ministry of Industry Mines and Energy, Department of Mineral Resources
Ngày xuất bản 2013
Đánh số trang 12 p.
Văn bản pháp luật liên quan Current_situation_of_mining_industry_in_Cambodia__06.03.2013.pdf
Ngày đăng tải tháng 6 14, 2015, 21:48 (UTC)
Ngày chỉnh sửa, cập nhật tháng 9 12, 2023, 09:38 (UTC)