Đi thẳng đến nội dung

Đầu tư vào tài nguyên thiên nhiên: Vai trò của Trung Quốc ở khu vực Đông Dương 2009

Bài viết này tóm lược thảo luận chính sách của dự án nghiên cứu "Tìm hiểu Trung Quốc dưới vai trò một nhà hoạt động ở khu vực Đông Dương" do Quỹ Heinrich Boll Stiftung, Quỹ Quốc tế về Bảo vệ Thiên nhiên (WWF) và Viện Quốc tế về Phát triển Bền vững đồng thực hiện. Dự án này nhằm làm rõ vai trò kinh tế của Trung Quốc ở Việt Nam, Lào và Căm-pu-chia, tạo nền tảng đối thoại xây dựng giữa những người làm chính sách và các bên liên quan ở Trung Quốc và các nước trong khu vực Đông Dương.

Data Resources (1)

Data Resource Preview - Dau tu vao tai nguyen thien nhien: Vai tro cua Trung Quoc o khu vuc Dong Duong 2009

Thông tin khác

Miền Giá trị
Loại tài liệu Analysis, discussion papers, and blogs
Ngôn ngữ
  • Tiếng Việt
Chủ đề
  • Environment and natural resources
  • Exports
  • Extractive industries
  • Foreign investors
  • Investment
  • Mining
Vùng địa lý (phạm vi không gian)
  • Viet Nam
Bản quyền Yes
Hạn chế truy cập và sử dụng

Tài liệu không được sử dụng cho các mục đích thương mại

Phiên bản/Lần xuất bản 1.0
Giấy phép CC-BY-SA-4.0
Liên hệ

Trung tâm Con người và Thiên nhiên (PanNature), Email: contact@nature.org.vn / Điện thoại: +844 3556-4001

Tác giả (tổ chức) Trung tâm Con người và Thiên nhiên (PanNature)
Nơi xuất bản Việt Nam
Ngày xuất bản 2009
Đánh số trang 6
Ngày đăng tải tháng 12 23, 2015, 05:19 (UTC)
Ngày chỉnh sửa, cập nhật tháng 7 14, 2016, 04:46 (UTC)