Đi thẳng đến nội dung

Delivering on the 2030 Agenda

Statement by the Heads of the African Development Bank, the Asian Development Bank, the Asian Infrastructure Investment Bank, the European Bank for Reconstruction and Development, the European Investment Bank, the Inter-American Development Bank Group, the International Finance Corporation, the Islamic Development Bank, the New Development Bank, the World Bank, and the International Monetary Fund

Data Resources (1)

Thông tin khác

Miền Giá trị
Loại tài liệu Archived web content
Ngôn ngữ
 • Tiếng Anh
Chủ đề
 • Multilateral development assistance
 • Sustainable Development Goals
Vùng địa lý (phạm vi không gian)
 • Brunei Darussalam
 • Campuchia
 • China
 • Christmas Island
 • Cocos (Keeling) Islands
 • Timor-Leste
 • Hong Kong
 • India
 • Indonesia
 • Japan
 • Korea (Democratic People's Republic of)
 • Korea, Republic of
 • Lao People's Democratic Republic
 • Malaysia
 • Mongolia
 • Myanmar
 • Philippines
 • Singapore
 • Sri Lanka
 • Thái Lan
 • Viet Nam
Bản quyền Yes
Hạn chế truy cập và sử dụng

Please refer to original webpage for access and use constraints.

Phiên bản/Lần xuất bản 1
Giấy phép unspecified
Tác giả (tổ chức) Heads of the African Development Bank, the Asian Development Bank, the Asian Infrastructure Investment Bank, the European Bank for Reconstruction and Development, the European Investment Bank, the Inter-American Development Bank Group, the International Finance Corporation, the Islamic Development Bank, the New Development Bank, the World Bank, and the International Monetary Fund
Nơi xuất bản Beijing, China
Ngày xuất bản 2016
Các từ khóa IFC,WB,EIB,ADB,EBRD,AIIB,IMF
Ngày đăng tải tháng 4 23, 2018, 10:00 (UTC)
Ngày chỉnh sửa, cập nhật tháng 4 26, 2018, 00:37 (UTC)