Đi thẳng đến nội dung

Dengue deaths, cases rise in Myanmar

This article gives an update on the current dengue situation in Myanmar.

Data Resources (1)

Thông tin khác

Miền Giá trị
Loại tài liệu Archived web content
Ngôn ngữ
  • Tiếng Anh
Chủ đề
  • Priority health concerns
  • Public health
Vùng địa lý (phạm vi không gian)
  • Myanmar
Bản quyền Yes
Hạn chế truy cập và sử dụng

Fair Use Policy Sites who re-post our news must: 1) Attribute to use using the correct date, author name, and cite The Myanmar Times 2) link directly to the original article

Phiên bản/Lần xuất bản n/a
Giấy phép

No license given

Liên hệ

https://www.mmtimes.com/component/contact/contact/9.html

Tác giả (cá nhân) Hein Myat Soe
Tác giả (tổ chức) The Myanmar Times
Nhà xuất bản The Myanmar Times
Ngày xuất bản 2019
Các từ khóa dengue,situation update
Ngày đăng tải tháng 12 16, 2019, 08:55 (UTC)
Ngày chỉnh sửa, cập nhật tháng 1 6, 2020, 13:31 (UTC)