Đi thẳng đến nội dung

Department of Geological Survey and Mineral Explorer

Archived webpage showing overview of role of DGSE.

Data Resources (1)

Thông tin khác

Miền Giá trị
Loại tài liệu Archived web content
Ngôn ngữ
  • Tiếng Anh
Tên rút gọn (tên thay thế/dạng viết khác) DGSE
Chủ đề Extractive industries policy and administration
Vùng địa lý (phạm vi không gian)
  • Myanmar
Bản quyền Yes
Hạn chế truy cập và sử dụng

Please see original web page for access and use constraints http://www.mining.gov.mm/DGSE/1.DGSE/details.asp?submenuID=9&sid=107

Phiên bản/Lần xuất bản n/a
Giấy phép

No license given

Các từ khóa MONREC
Ngày đăng tải tháng 2 12, 2020, 08:22 (UTC)
Ngày chỉnh sửa, cập nhật tháng 10 20, 2020, 07:29 (UTC)