Đi thẳng đến nội dung

Hồ sơ Nông nghiệp số Việt Nam

Công nghệ số đang dần lan rộng trong các lĩnh vực nông nghiệp trên toàn cầu. Nhưng việc áp dụng chúng bị cản trở bởi sự phân chia kỹ thuật số đòi hỏi nguồn đầu tư công đáng kể, chính sách cải tiến và các khuôn khổ khuyến khích thực hiện. Chỉ sau đó, chuyển đổi sẽ diễn ra trên quy mô lớn. Hồ sơ Nông nghiệp Kỹ thuật số (DAP) nhằm đánh giá mức độ sẵn sàng của quốc gia cho quá trình chuyển đổi số này bằng cách xác định các điểm nghẽn chính, cơ hội và rủi ro đối với chuyển đổi số. Do đó, DAP sẽ hướng dẫn đầu tư công và chính sách để đẩy nhanh việc mở rộng quy mô chuyển đổi kỹ thuật số.

Data Resources (1)

Data Resource Preview - Tiếng Anh_Hồ sơ Nông nghiệp số Việt Nam

Thông tin khác

Miền Giá trị
Loại tài liệu Reports, journal articles, and research papers (including theses and dissertations)
Ngôn ngữ
  • Tiếng Anh
Chủ đề
  • Agricultural management systems and technologies
  • Agriculture and fishing
Vùng địa lý (phạm vi không gian)
  • Viet Nam
Bản quyền Yes
Hạn chế truy cập và sử dụng

Mọi yêu cầu về quyền dịch thuật, chỉnh sửa, bán lại hoặc các quyền về thương mại khác cần được gửi đến copyright@fao.org hoặc qua Licence Request Form trực tuyến khi tải về.

Phiên bản/Lần xuất bản 1
Giấy phép Attribution-NonCommercial-ShareAlike 3.0 IGO (CC BY-NC-SA 3.0 IGO)
Tác giả (tổ chức) FAO, CIAT và Ngân hàng thế giới
Nơi xuất bản Rome, Ý
Nhà xuất bản FAO
Ngày xuất bản 2021
Đánh số trang 22
Các từ khóa agriculture innovation,digital transformation,đổi mới nông nghiệp,chuyển đổi số,digital technology,công nghệ số
Ngày đăng tải tháng 10 11, 2021, 09:49 (UTC)
Ngày chỉnh sửa, cập nhật tháng 10 20, 2021, 08:06 (UTC)