Đi thẳng đến nội dung

Dispute resolution and access to justice: extended synopsis

Extended synopsis of report on access to justice and dispute resolution in the Mekong region, published by Mekong Land Research Forum in 2015.

Data Resources (1)

Data Resource Preview - Dispute resolution and access to justice: extended synopsis

Thông tin khác

Miền Giá trị
Loại tài liệu Reports, journal articles, and research papers (including theses and dissertations)
Ngôn ngữ
 • Tiếng Anh
Chủ đề
 • Alternative dispute resolution
 • Civil and political rights
 • Economic social and cultural rights
 • Ethnic minorities and indigenous people policy and rights
 • Human rights
 • Law and judiciary
Vùng địa lý (phạm vi không gian)
 • Campuchia
 • Viet Nam
 • Lao People's Democratic Republic
 • Thái Lan
 • Myanmar
 • China
Bản quyền To be determined
Phiên bản/Lần xuất bản 1.0
Giấy phép CC-BY-4.0
Tác giả (cá nhân) Natalia Scurrah
Đồng tác giả (cá nhân) Philip Hirsch
Nhà xuất bản Mekong Land Research Forum
Ngày xuất bản 2015
Đánh số trang 9
Ngày đăng tải tháng 6 16, 2016, 11:24 (UTC)
Ngày chỉnh sửa, cập nhật tháng 6 18, 2016, 07:25 (UTC)