Đi thẳng đến nội dung

evaluation-of-the-eia-for-the-proposed-upper-mekong-navigation-improvement-project

Prepared at the request of the Mekong River Commission, this report evaluates the environmental impact assessment (EIA) for the Upper Mekong River Navigation Channel Improvement, especially the socio-economic aspects. It finds a number of inadequacies in the EIA. The authors argue that both the summary assessment and the social impact assessment are substantively inadequate, in that they omit potential impacts and make claims that are not substantiated.

Data Resources (1)

Data Resource Preview - Evaluation of the EIA for the proposed Upper Mekong Navigation Improvement Project

Thông tin khác

Miền Giá trị
Loại tài liệu Analysis, discussion papers, and blogs
Ngôn ngữ
 • Tiếng Anh
Chủ đề
 • Environment and natural resources
 • Environmental impact assessments
 • Water resources
 • Water rights
 • Waterways and ports
Vùng địa lý (phạm vi không gian)
 • Campuchia
 • Viet Nam
 • Lao People's Democratic Republic
 • Thái Lan
 • Myanmar
 • China
Bản quyền Unclear copyright
Phiên bản/Lần xuất bản 1
Giấy phép unspecified
Tác giả (cá nhân) Cocklin, Chris
Đồng tác giả (cá nhân) Hain, Monique
Nhà xuất bản Monash Environment Institute, Monash University.
Ngày xuất bản 2001
Đánh số trang 8 p.
Ngày đăng tải tháng 5 28, 2015, 05:37 (UTC)
Ngày chỉnh sửa, cập nhật tháng 6 22, 2015, 09:44 (UTC)