Đi thẳng đến nội dung

experiences-and-lessons-of-hydropower-investment-in-nepal

A presentation about hydropower investment in Nepal. The presenter provides background on two companies, Sinohydro Resources Limited and POWERCHINA, and discusses some of their past projects. They then discuss projects in Nepal, and issues relating to licenses, infrastructure, social issues and labour limitations. They provide recommendations, and detail several example investment projects.

Data Resources (1)

Data Resource Preview - Experiences and lessons of hydropower investment in Nepal

Thông tin khác

Miền Giá trị
Loại tài liệu Conference/workshop proceedings and presentations
Ngôn ngữ
 • Tiếng Anh
Chủ đề
 • Electricity infrastructure
 • Energy
 • Investment
 • Renewable energy production
Vùng địa lý (phạm vi không gian)
 • Campuchia
 • Viet Nam
 • Lao People's Democratic Republic
 • Thái Lan
 • Myanmar
 • China
Bản quyền Unclear copyright
Phiên bản/Lần xuất bản 1.0
Giấy phép unspecified
Tác giả (cá nhân) Zhang Yasing
Nhà xuất bản Sinohydro Resources Limited
Đánh số trang 31 p.
Ngày đăng tải tháng 6 26, 2015, 07:48 (UTC)
Ngày chỉnh sửa, cập nhật tháng 6 26, 2015, 07:51 (UTC)