Đi thẳng đến nội dung

Falling rubber prices in Northern Laos: local responses and policy options

Published by: MRLG

A rubber case study by Thoumthone Vongvisouk, PhD and Michael Dwyer, PhD on Falling rubber prices in Northern Laos: local responses and policy options. The report highlights the impact of falling rubber prices on smallholder farmers in northern Laos, with exploration of policy and community responses. Draft for review published in February 2016.

Data Resources (1)

Data Resource Preview - Falling rubber prices in Northern Laos: local responses and policy options

Thông tin khác

Miền Giá trị
Loại tài liệu Case studies
Ngôn ngữ
  • Tiếng Anh
Chủ đề
  • Contract farming
  • Domestic investors
  • Foreign investors
  • Markets
  • Rubber
  • Trade policy and regulation
Vùng địa lý (phạm vi không gian)
  • Lao People's Democratic Republic
Bản quyền No
Phiên bản/Lần xuất bản 1.0
Giấy phép CC-BY-4.0
Liên hệ

Unit 11, House No. 262, Ban Saphanthong Kang, Sisattanak District, Vientiane Capital, Lao PDR PO Box 2973, Vientiane Lao PDR 01000 P +856 21 454 807 F +856 21 454 807 E info@mrlg.org www.mrlg.org

Tác giả (cá nhân) Thoumthone Vongvisouk, PhD
Đồng tác giả (cá nhân) Michael Dwyer, PhD
Nơi xuất bản Lao
Nhà xuất bản MRLG
Ngày xuất bản 2016
Đánh số trang 59
Ngày đăng tải tháng 10 12, 2016, 02:18 (UTC)
Ngày chỉnh sửa, cập nhật tháng 11 15, 2018, 14:54 (UTC)