Đi thẳng đến nội dung

Giá nông sản xuất khẩu sụt giảm thời Covid-19

Đây là bản lưu bài viết trên website mô tả những thiệt hại do Covid-19 gây ra đối với ngành nông nghiệp Việt Nam

Data Resources (1)

Thông tin khác

Miền Giá trị
Loại tài liệu Archived web content
Ngôn ngữ
  • Tiếng Anh
Chủ đề
  • Agriculture and fishing
  • Pandemics
Vùng địa lý (phạm vi không gian)
  • Viet Nam
Bản quyền Yes
Hạn chế truy cập và sử dụng

Hãy truy cập trang web gốc về hạn chế truy cập và sử dụng. https://vietnamnews.vn/economy/602415/farm-produce-prices-slump-as-covid-19-hits-exports.html

Phiên bản/Lần xuất bản n/a
Giấy phép

No license given

Tác giả (tổ chức) Vietnam News
Ngày xuất bản 2020
Các từ khóa agriculture export,xuất khẩu nông sản,COVID-19
Ngày đăng tải tháng 5 14, 2020, 09:21 (UTC)
Ngày chỉnh sửa, cập nhật tháng 6 16, 2020, 09:39 (UTC)