Đi thẳng đến nội dung

Gender Issues: Lao PDR

A policy brief on gender issues in the Lao PDR preapred as part of the Poverty Reduction and Environmental Management in Remote Greater Mekong Subregion Project.

Data Resources (1)

Data Resource Preview - Gender Issues: Lao PDR

Thông tin khác

Miền Giá trị
Loại tài liệu Issue and policy briefs
Ngôn ngữ
  • Tiếng Anh
Chủ đề
  • Gender
  • SDG5 Gender Equality
  • Womens rights
Vùng địa lý (phạm vi không gian)
  • Lao People's Democratic Republic
Bản quyền Unclear copyright
Phiên bản/Lần xuất bản 1
Giấy phép unspecified
Tác giả (cá nhân) Kirjavainen Leena M.
Nhà xuất bản Mekong River Commission
Ngày xuất bản 1999
Đánh số trang 14
Ngày đăng tải tháng 7 30, 2018, 04:20 (UTC)
Ngày chỉnh sửa, cập nhật tháng 8 1, 2018, 02:49 (UTC)