Đi thẳng đến nội dung

Thống kê về giới ở Việt Nam đến năm 2020

Cuốn sách trình bày số liệu thống kê về giới theo nhiều chủ đề khác nhau, như: Dân số, gia đình, giáo dục, y tế, lao động và việc làm, lãnh đạo và quản lý. Thông tin và số liệu thống kê trong ấn phẩm được thu thập và tính toán từ hệ thống thống kê quốc gia (do các cơ quan nhà nước báo cáo) và từ các cuộc điều tra quốc gia do Tổng cục thống kê thực hiện. Ấnphẩm này nhằm cung cấp những thông tin và số liệu hữu ích để người đọc hiểu được các mối quan hệ giới và khoảng cách giới đang tồn tại trong xã hội. Đồng thời, dự kiến ​​sẽ tạo điều kiện thuận lợi cho việc phân tích giới và dự báo các tác động về giới của luật pháp, chính sách và chương trình cho phụ nữ và nam giới để đảm bảo họ được tiếp cận, tham gia và hưởng lợi bình đẳng từ quá trình phát triển quốc gia.

Data Resources (2)

Data Resource Preview - Thống kê về giới ở Việt Nam đến năm 2020

Thông tin khác

Miền Giá trị
Loại tài liệu Books and book chapters
Ngôn ngữ
  • Tiếng Anh
  • Tiếng Việt
Chủ đề Gender
Vùng địa lý (phạm vi không gian)
  • Viet Nam
Bản quyền Yes
Hạn chế truy cập và sử dụng

Ghi rõ nguồn trang Thông tin điện tử Tổng cục Thống kê (www.gso.gov.vn) khi trích lại thông tin từ địa chỉ này.

Phiên bản/Lần xuất bản 1
Giấy phép

No license given

Liên hệ

Vụ Thống kê Xã hội và Môi trƣờng Tổng cục Thống kê. Địa chỉ: 54 Nguyễn Chí Thanh, Láng Thƣợng, Đống Đa, Hà Nội, Email: xahoimoitruong@gso.gov.vn

Tác giả (tổ chức) TCTK
Nhà xuất bản Nhà xuất bản Thống kê
Ngày xuất bản 2021
Đánh số trang 204
Các từ khóa gender gap,khoảng cách giới,living standards,mức sống,social order,trật tự xã hội
Ngày đăng tải tháng 11 12, 2021, 06:14 (UTC)
Ngày chỉnh sửa, cập nhật tháng 11 16, 2021, 08:09 (UTC)