Đi thẳng đến nội dung

Growing pains: Urbanisation and informal settlements in Cambodia's secondary cities

This report takes a snapshot look at how urbanisation is impacting three of Cambodia's secondary cities – Sihanoukville, Battambang, and Siem Reap – and, in particular, their urban poor settlements. The report is based on desk review and field research. The report provides information on history, urban planning, urban poor settlements and interventions for each city.

Data Resources (1)

Data Resource Preview - Growing pains: Urbanisation and informal settlements in Cambodia's secondary cities

Thông tin khác

Miền Giá trị
Loại tài liệu Issue and policy briefs
Ngôn ngữ
  • Tiếng Anh
Chủ đề
  • Land
  • Land and housing rights and evictions
  • Land classifications
  • Land policy and administration
  • The poor
  • Urban development trends
Vùng địa lý (phạm vi không gian)
  • Campuchia
Bản quyền No
Phiên bản/Lần xuất bản 1.0
Giấy phép CC-BY-4.0
Liên hệ

www.teangtnaut.org

Tác giả (cá nhân) Goad, Hallam
Đồng tác giả (cá nhân) Lindström, Nora (ed.); Meas Kimseng
Nơi xuất bản Cambodia
Nhà xuất bản Sahmakum Teang Tnaut
Ngày xuất bản 2012
Đánh số trang 21 p.
Ngày đăng tải tháng 9 30, 2015, 10:11 (UTC)
Ngày chỉnh sửa, cập nhật tháng 6 17, 2016, 11:26 (UTC)