Đi thẳng đến nội dung

Rubber Boom in Luang Namtha A Transnational Perspective February 2008

this study takes a cross-border and comparative perspective in examining Luang Namtha’s rubber boom, focusing on stakeholder relationships (between villagers, governments, and in vestors), investment typology, and the transnational market chain

Data Resources (1)

Data Resource Preview - Rubber Boom in Luang Namtha

Thông tin khác

Miền Giá trị
Loại tài liệu Reports, journal articles, and research papers (including theses and dissertations)
Ngôn ngữ
  • Tiếng Anh
Chủ đề Rubber
Vùng địa lý (phạm vi không gian)
  • Lao People's Democratic Republic
Các (Tỉnh)
  • Luangnamtha
Bản quyền Unclear copyright
Hạn chế truy cập và sử dụng

No known access and use constrains at the time of uploading

Phiên bản/Lần xuất bản 1
Giấy phép unspecified
Tác giả (cá nhân) Weiyi Shi
Tác giả (tổ chức) GTZ
Nơi xuất bản lao
Nhà xuất bản Weiyi Shi
Ngày xuất bản 2008
Đánh số trang 90
Ngày đăng tải tháng 5 18, 2018, 10:41 (UTC)
Ngày chỉnh sửa, cập nhật tháng 6 20, 2018, 08:18 (UTC)