Đi thẳng đến nội dung

gtz-rubber-luang-namtha-2008-lao

This case study show the rubber plantation growth and compare to realities situation in both of the border and this case is focusing for relevant sector as: villagers, investor and government.

Data Resources (1)

Data Resource Preview - gtz-rubber-luang-namtha-2008-lao

Thông tin khác

Miền Giá trị
Loại tài liệu Reports, journal articles, and research papers (including theses and dissertations)
Ngôn ngữ
  • Tiếng Lào
Chủ đề
  • Rubber
  • Tree plantation
Vùng địa lý (phạm vi không gian)
  • Lao People's Democratic Republic
Bản quyền Unclear copyright
Hạn chế truy cập và sử dụng

No known access and use constrains at the time of uploading

Phiên bản/Lần xuất bản 1
Giấy phép unspecified
Tác giả (cá nhân) Khankeo Oupavanh, Khamsone Rakmaitry
Tác giả (tổ chức) Lao - German Program (GIZ)
Nơi xuất bản Lao PDR
Nhà xuất bản Khankeo Oupavanh, Khamsone Rakmaitry
Ngày xuất bản 2008
Đánh số trang 95
Ngày đăng tải tháng 5 17, 2018, 08:57 (UTC)
Ngày chỉnh sửa, cập nhật tháng 6 9, 2018, 04:47 (UTC)