Đi thẳng đến nội dung

Guiding principles towards responsible agricultural investment in Lao PDR

Published by: MRLG

A discussion note from Mekong Region Land governance (MRLG) summarizing findings and recommendations of a multi-stakeholder initiative and study tour conducted in Southern Laos, to study the social and environmental practices of two large scale companies holding large scale concessions in Lao PDR, published by MRLG in January 2017.

Data Resources (1)

Data Resource Preview - Guiding principles towards responsible agricultural investment in Lao PDR

Thông tin khác

Miền Giá trị
Loại tài liệu Issue and policy briefs
Ngôn ngữ
  • Tiếng Anh
Chủ đề
  • Agricultural policy and administration
  • Agriculture
  • Economic land concessions and plantations
  • Foreign investors
  • Investment
  • Land
  • Land policy and administration
Vùng địa lý (phạm vi không gian)
  • Lao People's Democratic Republic
Bản quyền No
Phiên bản/Lần xuất bản 1.0
Giấy phép CC-BY-SA-4.0
Liên hệ

Unit 11, House No. 262, Ban Saphanthong Kang, Sisattanak District, Vientiane Capital, Lao PDR

PO Box 2973, Vientiane Lao PDR 01000

P +856 21 454 807 F +856 21 454 807 E info@mrlg.org

Www.mrlg.org

Tác giả (cá nhân) James Lette
Đồng tác giả (cá nhân) Justine Sylvester, Vanida Khouangvichit
Nhà xuất bản Mekong Region Land Governance (MRLG)
Ngày xuất bản 2017
Đánh số trang 4
Các từ khóa MRLG
Ngày đăng tải tháng 5 24, 2017, 11:05 (UTC)
Ngày chỉnh sửa, cập nhật tháng 11 15, 2018, 14:06 (UTC)