Đi thẳng đến nội dung

Hiến chương Tài nguyên thiên nhiên 2011

Hiến chương về tài nguyên thiên nhiên (NRC) là bộ nguyên tắc nhằm hướng dẫn các chính phủ và xã hội dân sự về phương thức sử dụng hợp lý tài nguyên thiên nhiên nhằm mang lại lợi ích tối đa cho phát triển kinh tế cũng như đảm bảo quyền lợi cho mỗi công dân. Hiến chương ghi rõ các công cụ và lựa chọn chính sách được thiết kế nhằm hạn chế những yếu kém trong quản lý của cải thiên nhiên giàu có và đảm bảo lợi ích thiết thực từ nguồn tài sản này.

Hiến chương bao gồm 12 nguyên tắc cốt lõi nhằm hướng dẫn các chính phủ trong quá trình ra quyết định về các vấn đề xuyên suốt chuỗi giá trị của ngành công nghiệp khai thác, từ lúc bắt đầu khai thác cho đến bước cuối cùng là sử dụng nguồn thu từ khai thác tài nguyên cho lợi ích của mọi công dân.

Data Resources (1)

Data Resource Preview - Hien chuong Tai nguyen thien nhien 2011

Thông tin khác

Miền Giá trị
Loại tài liệu Issue and policy briefs
Ngôn ngữ
 • Tiếng Việt
Chủ đề
 • Access to information
 • Budget
 • Construction policy and regulation
 • Environment and natural resources policy and administration
 • Extractive industries policy and administration
 • Government
 • Mining
Vùng địa lý (phạm vi không gian)
 • Thái Lan
 • Viet Nam
 • Campuchia
 • Lao People's Democratic Republic
 • Myanmar
 • Malaysia
 • Indonesia
 • Singapore
 • Philippines
 • Brunei Darussalam
 • Christmas Island
 • Timor-Leste
 • Cocos (Keeling) Islands
Bản quyền No
Phiên bản/Lần xuất bản 1.0
Giấy phép CC-BY-SA-4.0
Liên hệ

Trung tâm Con người và Thiên nhiên (PanNature), Email: contact@nature.org.vn / Điện thoại: +844 3556-4001

Tác giả (cá nhân) www.naturalresourcecharter.org
Tác giả (tổ chức) Bản tiếng Việt do Code và PanNature thực hiện
Nhà xuất bản Bản gốc tiếng anh tại www.naturalresourcecharter.org
Ngày xuất bản 2011
Đánh số trang 15
Ngày đăng tải tháng 12 23, 2015, 09:05 (UTC)
Ngày chỉnh sửa, cập nhật tháng 3 29, 2016, 04:02 (UTC)