Đi thẳng đến nội dung

How to share your stories?

Published by: FHI 360

The FHI 360 Communications Specialist prepares this slide presentation for the Civil Society Strengthening (CSS) project grantees on how to write a success story and showcase their project's accomplishments.

Data Resources (1)

Data Resource Preview - How to share your stories?

Thông tin khác

Miền Giá trị
Loại tài liệu Conference/workshop proceedings and presentations
Ngôn ngữ
  • Tiếng Anh
Chủ đề
  • Civil society
  • Communications
Vùng địa lý (phạm vi không gian)
  • Campuchia
Bản quyền No
Phiên bản/Lần xuất bản 1
Giấy phép

No license given

Tác giả (cá nhân) Din Darathtey
Nơi xuất bản Phnom Penh, Cambodia
Nhà xuất bản FHI 360
Ngày xuất bản 2022
Đánh số trang 7
Văn bản pháp luật liên quan CSS_Success_Stories_Tips__00.11.2022.pdf
Các từ khóa Success story,Showcase,Civil Society Strengthening Project
Ngày đăng tải tháng 3 30, 2023, 04:30 (UTC)
Ngày chỉnh sửa, cập nhật tháng 3 30, 2023, 04:33 (UTC)