Đi thẳng đến nội dung

Internews Social Media Rumour Bulletin

Collection of bulletins on misinformation/disinformation/rumours spread by social media, collected by Internews, on the COVID-19 pandemic

Data Resources (12)

Data Resource Preview - COVID rumour bulletin #1

Thông tin khác

Miền Giá trị
Loại tài liệu Issue and policy briefs
Ngôn ngữ
  • Tiếng Anh
  • Tiếng Thái Lan
  • Tiếng Việt
Chủ đề
  • Pandemics
  • Public health
  • SDG3 Good Health and Well-Being
Vùng địa lý (phạm vi không gian)
  • China
  • South-eastern Asia
Bản quyền Yes
Hạn chế truy cập và sử dụng

https://internewscovid19.org/resources/

Phiên bản/Lần xuất bản n/a
Giấy phép Creative Commons Non-Commercial (Any)
Liên hệ

covid-19@internews.org

Tác giả (tổ chức) Internews
Ngày xuất bản 2020
Các từ khóa misinformation,disinformation,covid
Ngày đăng tải tháng 7 21, 2020, 07:39 (UTC)
Ngày chỉnh sửa, cập nhật tháng 10 22, 2020, 02:07 (UTC)