Đi thẳng đến nội dung

Đôi nét về 54 Dân tộc Việt Nam

Việt Nam có 54 thành phần dân tộc. Trải qua bao thế kỷ, cộng đồng các dân tộc Việt Nam đã gắn bó, đoàn kết đấu tranh chống kẻ thù xâm lược, bảo vệ bờ cõi, giành độc lập tự do và xây dựng đất nước. Mỗi dân tộc đều có bản sắc văn hóa riêng, tạo nên sự thống nhất và đa dạng của văn hóa Việt Nam.

Data Resources (1)

Thông tin khác

Miền Giá trị
Loại tài liệu Archived web content
Ngôn ngữ
  • Tiếng Việt
Chủ đề Censuses
Vùng địa lý (phạm vi không gian)
  • Viet Nam
Bản quyền Yes
Hạn chế truy cập và sử dụng

Mọi hành động sử dụng nội dung đăng tải trên Tạp chí điện tử Thế giới Di sản tại địa chỉ www.thegioidisan.vn phải có sự đồng ý bằng văn bản của Tạp chí điện tử Thế giới Di sản.

Phiên bản/Lần xuất bản 1
Giấy phép unspecified
Liên hệ

Tạp chí điện tử Thế giới Di sản Toà soạn: 19 Ngọc Hà, Ba Đình, Hà Nội Điện thoại: 04 37346406 / 04 37343592 Fax : 04 37343590 Email: thegioidisan@gmail.com

Tác giả (cá nhân) Tiến sĩ Nguyễn Thị Ngân/ PhD Nguyen Thi Ngan
Nơi xuất bản Hà Nội
Nhà xuất bản Tạp chí điện tử Thế giới Di sản
Các từ khóa dân tộc thiểu số,ethnic minorities
Ngày đăng tải tháng 12 13, 2018, 01:53 (UTC)
Ngày chỉnh sửa, cập nhật tháng 12 21, 2018, 03:19 (UTC)