Đi thẳng đến nội dung

Investing in Cambodia

Data Resources (1)

Data Resource Preview - Investing in Cambodia

Thông tin khác

Miền Giá trị
Loại tài liệu Conference/workshop proceedings and presentations
Ngôn ngữ
  • Tiếng Anh
Chủ đề
  • Economic policy and administration
  • Economy and commerce
  • Investment
  • Trade
  • Trade policy and regulation
Vùng địa lý (phạm vi không gian)
  • Campuchia
Bản quyền No
Phiên bản/Lần xuất bản 1.0
Giấy phép unspecified
Liên hệ

H.E. Chanthol Sun chantholsun@yahoo.com

Cambodian Investment Board cdc.cib@online.com.kh

Tác giả (cá nhân) Chanthol Sun
Nơi xuất bản Phnom Penh, Cambodia
Nhà xuất bản Cambodian Investment Board
Ngày xuất bản 2015
Đánh số trang 39 p.
Các từ khóa Investment in Cambodia
Ngày đăng tải tháng 12 1, 2015, 07:24 (UTC)
Ngày chỉnh sửa, cập nhật tháng 2 11, 2021, 09:27 (UTC)