Đi thẳng đến nội dung

Key statistics on Lao PDR's from the 2018 LDC review

This document summarizes the profile of Lao PDR in terms of fulfilling the criteria for graduating from Least Developed Country (LDC) status.

Data Resources (1)

Data Resource Preview - Key statistics on Lao PDR's from the 2018 LDC review

Thông tin khác

Miền Giá trị
Loại tài liệu Analysis, discussion papers, and blogs
Ngôn ngữ
  • Tiếng Anh
Chủ đề SDG1 No Poverty
Vùng địa lý (phạm vi không gian)
  • Lao People's Democratic Republic
Bản quyền Yes
Phiên bản/Lần xuất bản 1
Giấy phép Creative Commons Attribution
Tác giả (tổ chức) UN Department of Economic and Social Affairs
Nhà xuất bản UN Department of Economic and Social Affairs
Ngày xuất bản 2018
Đánh số trang 2
Ngày đăng tải tháng 11 5, 2018, 08:26 (UTC)
Ngày chỉnh sửa, cập nhật tháng 12 13, 2019, 07:58 (UTC)