Đi thẳng đến nội dung

Lao PDR Road Sector Project II [NDF C92/C93]

This web page offers information on the Lao PDR Road Sector Project II, a project to improve climate-resilient road connectivity in selected provinces in Lao PDR.

Data Resources (1)

Thông tin khác

Miền Giá trị
Loại tài liệu Archived web content
Ngôn ngữ
  • Tiếng Anh
Chủ đề SDG1 No Poverty
Vùng địa lý (phạm vi không gian)
  • Lao People's Democratic Republic
Bản quyền Unclear copyright
Phiên bản/Lần xuất bản 1
Giấy phép Creative Commons Attribution
Liên hệ

Nordic Development Fund: P.O. Box 185 FIN-00171 Helsinki Finland

Visiting address: Fabianinkatu 34 Tel: +358 10 618 002 Fax: +358 9 622 1491

Tác giả (tổ chức) Nordic Development Fund
Nhà xuất bản Nordic Development Fund
Ngày xuất bản 2016
Ngày đăng tải tháng 11 5, 2018, 08:26 (UTC)
Ngày chỉnh sửa, cập nhật tháng 12 13, 2019, 07:51 (UTC)