Đi thẳng đến nội dung

Lao PDR SDG 1: No Poverty

This webpage provides an overview of the state of poverty reduction in Lao PDR and progress on SDG1.

Data Resources (1)

Thông tin khác

Miền Giá trị
Loại tài liệu Archived web content
Ngôn ngữ
  • Tiếng Anh
Chủ đề
  • SDG1 No Poverty
  • Social development
Vùng địa lý (phạm vi không gian)
  • Lao People's Democratic Republic
Bản quyền Yes
Phiên bản/Lần xuất bản N/a
Giấy phép Creative Commons Attribution
Tác giả (tổ chức) UNDP
Nhà xuất bản United Nations Development Programme
Ngày đăng tải tháng 7 11, 2018, 04:16 (UTC)
Ngày chỉnh sửa, cập nhật tháng 12 10, 2019, 03:35 (UTC)