Đi thẳng đến nội dung

Laos and ethnic minority cultures promoting heritage

An analysis of attempts to promote and preserve minority cultural legacies within the Lao PDR.

Data Resources (1)

Data Resource Preview - Laos and ethnic minority cultures promoting heritage

Thông tin khác

Miền Giá trị
Loại tài liệu Case studies
Ngôn ngữ
  • Tiếng Anh
Chủ đề
  • Acacia
  • Development and assistance for ethnic minorities and indigenous people
  • Ethnic minorities and indigenous people policy and rights
Vùng địa lý (phạm vi không gian)
  • Lao People's Democratic Republic
Bản quyền Unclear copyright
Phiên bản/Lần xuất bản 1
Giấy phép Creative Commons Attribution
Tác giả (cá nhân) Yves Goudineau
Nơi xuất bản Paris, France
Nhà xuất bản UNESCO Publishing
Ngày xuất bản 2003
Đánh số trang 263
Ngày đăng tải tháng 6 20, 2018, 04:24 (UTC)
Ngày chỉnh sửa, cập nhật tháng 11 21, 2019, 07:01 (UTC)