Đi thẳng đến nội dung

Laos' low unemployment rate called into question

This webpage summarizes Laos' recent low unemployment rate and discussions that have arisen as a result of it.

Data Resources (1)

Thông tin khác

Miền Giá trị
Loại tài liệu Archived web content
Ngôn ngữ
  • Tiếng Anh
Chủ đề
  • Safety and health at work
  • Worker rights
Vùng địa lý (phạm vi không gian)
  • Lao People's Democratic Republic
Bản quyền No
Phiên bản/Lần xuất bản N/a
Giấy phép Creative Commons Attribution
Tác giả (tổ chức) Huaxia
Nơi xuất bản China
Nhà xuất bản Xinhua Net
Ngày xuất bản 2016
Ngày đăng tải tháng 7 24, 2018, 09:10 (UTC)
Ngày chỉnh sửa, cập nhật tháng 12 11, 2019, 08:29 (UTC)