Đi thẳng đến nội dung

Main events of Extractive Industry Projects in Cambodia

Data Resources (2)

Data Resource Preview - Okvau Gold Project of Renaissance Minerals (Cambodia) Ltd (English)

Thông tin khác

Miền Giá trị
Loại tài liệu Case studies
Ngôn ngữ
  • Tiếng Anh
  • Tiếng Khmer
Chủ đề
  • Extractive industries
  • Extractive industries revenue
Vùng địa lý (phạm vi không gian)
  • Campuchia
Bản quyền To be determined
Phiên bản/Lần xuất bản 1
Giấy phép

No license given

Ngày đăng tải tháng 5 23, 2023, 03:38 (UTC)
Ngày chỉnh sửa, cập nhật tháng 7 3, 2023, 11:10 (UTC)