Đi thẳng đến nội dung

MDG Progress in Lao PDR

This page gives info on MDG progress in Lao PDR updated in 2013.

Data Resources (1)

Thông tin khác

Miền Giá trị
Loại tài liệu Archived web content
Ngôn ngữ
  • Tiếng Anh
Chủ đề
  • SDG3 Good Health and Well-Being
  • Sustainable Development Goals
Vùng địa lý (phạm vi không gian)
  • Lao People's Democratic Republic
Bản quyền Yes
Phiên bản/Lần xuất bản 1
Giấy phép Creative Commons Attribution
Tác giả (tổ chức) United Nations in Lao PDR
Nhà xuất bản United Nations in Lao PDR
Ngày xuất bản 2013
Ngày đăng tải tháng 5 20, 2019, 07:16 (UTC)
Ngày chỉnh sửa, cập nhật tháng 12 3, 2019, 07:03 (UTC)