Đi thẳng đến nội dung

MDGs Factsheet [Lao PDR]

This factsheet offer information on MDG implementation in Lao PDR.

Data Resources (1)

Data Resource Preview - MDGs Factsheet [Lao PDR]

Thông tin khác

Miền Giá trị
Loại tài liệu Advocacy and promotional materials
Ngôn ngữ
  • Tiếng Anh
Chủ đề
  • SDG3 Good Health and Well-Being
  • Sustainable Development Goals
Vùng địa lý (phạm vi không gian)
  • Lao People's Democratic Republic
Bản quyền Yes
Phiên bản/Lần xuất bản 1
Giấy phép Creative Commons Attribution
Tác giả (tổ chức) United Nations in Lao PDR
Nhà xuất bản United Nations in Lao PDR
Ngày xuất bản 2013
Đánh số trang 13
Ngày đăng tải tháng 5 20, 2019, 07:16 (UTC)
Ngày chỉnh sửa, cập nhật tháng 12 3, 2019, 09:04 (UTC)