Đi thẳng đến nội dung

Microfinance in Laos

The web page highlights the development of microfinance in Laos since 1990s as well as the future strategy by the Bank of the Lao PDR.

Data Resources (1)

Thông tin khác

Miền Giá trị
Loại tài liệu Archived web content
Ngôn ngữ
  • Tiếng Anh
Chủ đề SDG1 No Poverty
Vùng địa lý (phạm vi không gian)
  • Lao People's Democratic Republic
Bản quyền Yes
Phiên bản/Lần xuất bản 1
Giấy phép Creative Commons Attribution
Liên hệ

Microfinance Association (MFA)

Ban Hongkaikeo, Chanhthabouly District

P.O.Box: 4030,Vientiane Capital, Lao P D R Email: mfa@laomfa.org Web: www.laomfa.org Fb: www.facebook.com/laomfateam Office Tel: +856 21 226018/+856 30 9481265 /Fax: +856 21 226019 Office Hours: Mondays – Fridays: 8-12am, 1-5pm

Tác giả (tổ chức) Lao Micro Finance Association
Nhà xuất bản Lao Micro Finance Association
Ngày xuất bản 2018
Ngày đăng tải tháng 11 5, 2018, 08:26 (UTC)
Ngày chỉnh sửa, cập nhật tháng 12 13, 2019, 07:50 (UTC)