Đi thẳng đến nội dung

More foreign investments now likely in pearl farming industry

Archive of article indicating that the Myanmar Pearl Law has been amended for the second time to allow foreign direct investments (FDI) in the sector, U Min Oo, managing director of the Myanmar Pearl Enterprise, told The Myanmar Times.

Data Resources (1)

Thông tin khác

Miền Giá trị
Loại tài liệu Archived web content
Ngôn ngữ
  • Tiếng Anh
Chủ đề Extractive industries
Vùng địa lý (phạm vi không gian)
  • Myanmar
Bản quyền Yes
Hạn chế truy cập và sử dụng

Please see original webpage for access and use constraints. https://www.mmtimes.com/news/more-foreign-investments-now-likely-pearl-farming-industry.html

Phiên bản/Lần xuất bản n/a
Giấy phép

No license given

Tác giả (cá nhân) Chan Mya Htwe
Nhà xuất bản Myanmar Times
Ngày xuất bản 2018
Các từ khóa pearl farming
Ngày đăng tải tháng 2 13, 2020, 08:31 (UTC)
Ngày chỉnh sửa, cập nhật tháng 5 5, 2021, 09:12 (UTC)