Đi thẳng đến nội dung

Myanmar agricultural development bank: Initial assessment and restructuring options

An analytical report by the World Bank on Myanmar's agricultural development bank, providing an initial assessment of its capacity in the context of Myanmar's agrarian economy, and exploring restructuring options. Published by the World Bank in Bangkok, Thailand, 2014.

Data Resources (1)

Data Resource Preview - Myanmar agricultural development bank: initial assessment and restructuring options

Thông tin khác

Miền Giá trị
Loại tài liệu Reports, journal articles, and research papers (including theses and dissertations)
Ngôn ngữ
 • Tiếng Anh
Chủ đề
 • Agricultural commodities processing and products
 • Agricultural production
 • Agriculture
 • Agro-industrial production
 • Banking and financial services
 • Crop products and commodities
 • Economy and commerce
 • Investment
 • Trade
Vùng địa lý (phạm vi không gian)
 • Myanmar
Bản quyền To be determined
Phiên bản/Lần xuất bản 1.0
Giấy phép Creative Commons Attribution
Liên hệ

The World Bank World Bank Office, Bangkok 30th Floor, Siam Tower 989 Rama I Road, Pathumwan Bangkok 10330, Thailand Tel. (66) 2 686-8300 www.worldbank.org/th

Tác giả (cá nhân) José De Luna-Martínez
Tác giả (tổ chức) The World Bank
Đồng tác giả (cá nhân) Ratchada Anantavrasilpa
Nơi xuất bản Bangkok, Thailand
Nhà xuất bản The World Bank
Ngày xuất bản 2014
Đánh số trang 46
Ngày đăng tải tháng 11 11, 2016, 06:05 (UTC)
Ngày chỉnh sửa, cập nhật tháng 1 1, 2020, 16:06 (UTC)