Đi thẳng đến nội dung

Myanmar analysis of farm production economics

An report prepared by the World Bank in partnership with the Livelihoods and Food Security Multi-Donor Trust Fund on the Myanmar. An analysis of farm production economics published by The International Bank for Reconstruction and Development and the World Bank in Yangon, Myanmar, February 2016.

Data Resources (1)

Data Resource Preview - Myanmar analysis of farm production economics

Thông tin khác

Miền Giá trị
Loại tài liệu Reports, journal articles, and research papers (including theses and dissertations)
Ngôn ngữ
 • Tiếng Anh
Chủ đề
 • Agricultural production
 • Agriculture
 • Economy and commerce
 • Fish farming and aquaculture
 • Food security
 • Investment
 • Livelihood rights
 • Livestock farming
 • Organic farming
 • Rice
 • Small and medium scale farming
 • Trade
Vùng địa lý (phạm vi không gian)
 • Myanmar
Bản quyền Yes
Phiên bản/Lần xuất bản 1.0
Giấy phép Creative Commons Attribution
Liên hệ

The World Bank, 1818 H Street NW, Washington, DC 20433, USA, fax 202-522-2422, e-mail pubrights@worldbank.org.

Tác giả (tổ chức) The World Bank
Đồng tác giả (tổ chức) the World Bank in partnership with the Livelihoods and Food Security Multi-Donor Trust Fund
Nơi xuất bản Yangon, Myanmar
Nhà xuất bản The World Bank in partnership with the Livelihoods and Food Security Multi-Donor Trust Fund
Ngày xuất bản 2016
Đánh số trang 258
Ngày đăng tải tháng 11 22, 2016, 03:44 (UTC)
Ngày chỉnh sửa, cập nhật tháng 12 31, 2020, 15:53 (UTC)