Đi thẳng đến nội dung

Myanmar: unlocking the potential

The Asian Development Bank's country diagnostic study on Myanmar's economic development, published the Asian Development Bank, Mandaluyong City, Philippines, 2014.

Data Resources (1)

Data Resource Preview - Myanmar unlocking the potential

Thông tin khác

Miền Giá trị
Loại tài liệu Reports, journal articles, and research papers (including theses and dissertations)
Ngôn ngữ
 • Tiếng Anh
Tên rút gọn (tên thay thế/dạng viết khác) Country diagnostic study
Chủ đề
 • Agriculture and fishing
 • Asian Development Bank ADB
 • Communications infrastructure
 • Domestic investors
 • Economy and commerce
 • Exports
 • Extractive industries
 • Foreign investors
 • Imports
 • Industries
 • Infrastructure
 • Investment
 • Trade
 • Transport and shipping
Vùng địa lý (phạm vi không gian)
 • Myanmar
Bản quyền Yes
Phiên bản/Lần xuất bản 1.0
Giấy phép Creative Commons Attribution
Liên hệ

Asian Development Bank 6 ADB Avenue, Mandaluyong City 1550 Metro Manila, Philippines Tel +63 2 632 4444 Fax +63 2 636 2444 www.adb.org For orders, please contact: Public Information Center Fax +63 2 636 2584 adbpub@adb.org

Tác giả (tổ chức) Asian Development Bank ADB
Số ISBN 978-92-9254-623-6
Nơi xuất bản Mandaluyong City, Philipines
Nhà xuất bản Asian Development Bank
Ngày xuất bản 2014
Đánh số trang 234
Ngày đăng tải tháng 11 20, 2016, 04:02 (UTC)
Ngày chỉnh sửa, cập nhật tháng 12 31, 2020, 03:40 (UTC)