Đi thẳng đến nội dung

New study shows significant impact of Chinese dams on Mekong

This is an archived webpage showing an article on the downstream impacts of dams on the Mekong River mainstream.

Data Resources (1)

Thông tin khác

Miền Giá trị
Loại tài liệu Archived web content
Ngôn ngữ
  • Tiếng Anh
Chủ đề
  • Irrigation and water management
  • Rivers and lakes
Vùng địa lý (phạm vi không gian)
  • Mê Kông
Bản quyền Yes
Hạn chế truy cập và sử dụng

Unless otherwise stated, this work is under Creative Commons' Attribution-NonCommercial-NoDerivs 2.0 England & Wales License.

Phiên bản/Lần xuất bản n/a
Giấy phép Creative Commons Non-Commercial (Any)
Tác giả (cá nhân) Timo Räsänen
Ngày xuất bản 2017
Các từ khóa Yunnan,Lancang River,Mekong River
Ngày đăng tải tháng 4 1, 2020, 08:43 (UTC)
Ngày chỉnh sửa, cập nhật tháng 5 28, 2020, 01:33 (UTC)