Đi thẳng đến nội dung

Nguyên tắc Xích đạo: Chuẩn mực môi trường – xã hội tự nguyện cho các nhà đầu tư tài chính, 2010

Nguyên tắc Xích đạo là bộ chuẩn mực mang tính chất tự nguyện được xây dựng trên cơ sở tham khảo các chuẩn mực hiện có và nhu cầu của các nhà đầu tư tài chính. Nguyên bản gốc tiếng Anh được xuất bản vào tháng 06/2006, Trung tâm Con người và Thiên nhiên (PanNature) biên dịch và công bố bản tiếng Việt vào ngày 28/11/2010.

Data Resources (1)

Data Resource Preview - Nguyen tac Xich dao: Chuan muc moi truong – xa hoi tu nguyen cho cac nha dau tu tai chinh, 2010

Thông tin khác

Miền Giá trị
Loại tài liệu Issue and policy briefs
Ngôn ngữ
 • Tiếng Việt
Chủ đề
 • Access to information
 • Aid and development
 • Banking and financial services
 • Social development
Vùng địa lý (phạm vi không gian)
 • Thái Lan
 • Viet Nam
 • Campuchia
 • Lao People's Democratic Republic
 • Myanmar
 • Malaysia
 • Indonesia
 • Singapore
 • Philippines
 • Brunei Darussalam
 • Christmas Island
 • Timor-Leste
 • Cocos (Keeling) Islands
Bản quyền No
Hạn chế truy cập và sử dụng

Tài liệu không được sử dụng cho các mục đích thương mại.

Phiên bản/Lần xuất bản 1.0
Giấy phép CC-BY-SA-4.0
Liên hệ

Trung tâm Con người và Thiên nhiên (PanNature), Email: contact@nature.org.vn / Điện thoại: +844 3556-4001

Tác giả (tổ chức) PanNature dịch và giới thiệu
Nơi xuất bản Việt Nam
Nhà xuất bản PanNature
Ngày xuất bản 2010
Đánh số trang 8
Ngày đăng tải tháng 12 16, 2015, 09:13 (UTC)
Ngày chỉnh sửa, cập nhật tháng 7 18, 2016, 02:55 (UTC)