Đi thẳng đến nội dung

Notification of the Industrial Estate Authority of Thailand No. 103/2556 Re: Land Development for Business Operators in Industrial Estates

By virtue of Section 10 (4) of the Industrial Estate Authority of Thailand Act B.E. 2522 (1979), as amended by the Industrial Estate Authority of Thailand Act (No. 3) B.E. 2539 (1996) and Clause 17 of the Regulations of the Board of Directors of the Industrial Estate Authority of Thailand Governing Rules, Procedures and Conditions for Business Operations in Industrial Estates B.E. 2551 (2008) issued under the provisions of the Industrial Estate Authority of Thailand Act B.E. 2522 (1979), which contain certain provisions relating to the restrictions on people’s rights and liberties which Section 29, in conjunction with Sections 32, 33, 34, 41, 42 and 43 of the Constitution of the Kingdom of Thailand so permit by virtue of provisions of law, the Industrial Estate Authority of Thailand hereby issues the Notification, as follows:

Data Resources (1)

Data Resource Preview - Notification of the Industrial Estate Authority of Thailand

Thông tin khác

Miền Giá trị
Loại tài liệu Issue and policy briefs
Ngôn ngữ
  • Tiếng Anh
Tên rút gọn (tên thay thế/dạng viết khác) Notification of IEAT
Chủ đề
  • Industries
  • Land
  • Special economic zones
Vùng địa lý (phạm vi không gian)
  • Thái Lan
Bản quyền No
Hạn chế truy cập và sử dụng

This is under the domain law of Thailand.

Phiên bản/Lần xuất bản 1.0
Giấy phép Other (Open)
Liên hệ

The Industrial Estate Authority of Thailand

Tác giả (tổ chức) The Industrial Estate Authority of Thailand
Nơi xuất bản Bangkok, Thailand
Nhà xuất bản Industrial Estate Authority of Thailand
Ngày xuất bản 2013
Đánh số trang 7
Các từ khóa land policy,Notification,Industrial Estate
Ngày đăng tải tháng 8 8, 2019, 08:38 (UTC)
Ngày chỉnh sửa, cập nhật tháng 8 26, 2020, 07:44 (UTC)