Đi thẳng đến nội dung

Organised-chaos-the-illicit-overland-timber-trade-between-myanmar-and-china

Data Resources (1)

Data Resource Preview - Organised-chaos-the-illicit-overland-timber-trade-between-myanmar-and-china

Thông tin khác

Miền Giá trị
Loại tài liệu Reports, journal articles, and research papers (including theses and dissertations)
Ngôn ngữ
 • Tiếng Anh
Chủ đề
 • Environment and natural resources
 • Environmental and biodiversity protection
 • Forests and forestry
 • Logging and timber
 • Protected forests
 • Trade
Vùng địa lý (phạm vi không gian)
 • Campuchia
 • China
 • Lao People's Democratic Republic
 • Myanmar
 • Thái Lan
 • Viet Nam
Bản quyền No
Phiên bản/Lần xuất bản 1.0
Giấy phép Creative Commons Attribution
Liên hệ

Environmental Investigation Agency (EIA) 62/63 Upper Street, London N1 0NY, UK Tel: +44 (0) 20 7354 7960 Fax: +44 (0) 20 7354 7961 email: ukinfo@eia-international.org

Tác giả (tổ chức) Environmental Investigation Agency (EIA)
Nơi xuất bản London, United Kingdom
Nhà xuất bản EIA
Ngày xuất bản 2015
Đánh số trang 24 p.
Ngày đăng tải tháng 9 18, 2015, 02:55 (UTC)
Ngày chỉnh sửa, cập nhật tháng 5 7, 2021, 15:29 (UTC)