Đi thẳng đến nội dung

Phụ nữ và các mục tiêu phát triển bền vững - Việt Nam hướng tới bình đẳng giới năm 2030

Ấn phẩm này là sự đóng góp của Cơ quan Phụ nữ LHQ cho tổ chức LHQ tại Việt Nam. Báo cáo soi chiếu 17 mục tiêu phát triển bền vững dưới góc độ giới và chỉ ra sự bất bình đẳng giới vẫn còn tồn tại thông qua các số liệu so sánh giữa nam giới và nữ giới trong việc tham gia và hưởng lợi từ việc thực hiện các mục tiêu phát triển ở Việt Nam.

Data Resources (2)

Data Resource Preview - Women and SDGs in Vietnam

Thông tin khác

Miền Giá trị
Loại tài liệu Reports, journal articles, and research papers (including theses and dissertations)
Ngôn ngữ
  • Tiếng Anh
  • Tiếng Việt
Tên rút gọn (tên thay thế/dạng viết khác) Việt Nam hướng tới bình đẳng giới năm 2030
Chủ đề
  • Gender
  • SDG5 Gender Equality
  • Sustainable Development Goals
Vùng địa lý (phạm vi không gian)
  • Viet Nam
Bản quyền Yes
Hạn chế truy cập và sử dụng

Ấn phẩm này có thể được sao chép với sự đồng ý của Liên hợp quốc và có thể được sử dụng cho mục đích giáo dục hoặc phi lợi nhuận.

Phiên bản/Lần xuất bản 1
Giấy phép CC-BY-NC-4.0
Liên hệ

Liên hiệp quốc tại Việt Nam

Địa chỉ: Tòa nhà xanh Liên hiệp quốc, 304 Kim Ma, Hanoi, Vietnam Tel: +84 4 3850 0100 | Fax: +84 4 3726 5520 Email: info@un.org.vn | Web: http://vn.one.un.org/ • www.facebook.com/uninvietnam • www.youtube.com/unvietnam

Tác giả (tổ chức) UN Women
Nơi xuất bản Vietnam
Nhà xuất bản UN Vietnam
Ngày xuất bản 2016
Đánh số trang 40
Các từ khóa phụ nữ,gender equity,women and girls,empowerment
Ngày đăng tải tháng 2 27, 2018, 15:30 (UTC)
Ngày chỉnh sửa, cập nhật tháng 3 13, 2018, 19:29 (UTC)