Đi thẳng đến nội dung

Thông tin khác

Miền Giá trị
Cập nhật lần cuối Không biết
Được tạo ra Không biết
Định dạng HTML
Giấy phép Creative Commons Attribution
Tên Poverty in Lao PDR
Mô tả

The webpage provides useful Tableau pieces to illustrate Lao PDR's progress on Sustainable Development Goals and poverty reduction.

Resource's languages
  • Tiếng Anh