Đi thẳng đến nội dung

Procedures for Data and Information Exchange and Sharing

This policy outlines the procedures for data and information exchange and sharing as part of the Mekong River Commissions mandate.

Data Resources (1)

Data Resource Preview - Procedures data and information exchange and sharing

Thông tin khác

Miền Giá trị
Loại tài liệu Issue and policy briefs
Ngôn ngữ
  • Tiếng Anh
Chủ đề Access to information
Vùng địa lý (phạm vi không gian)
  • Campuchia
  • Lao People's Democratic Republic
  • Thái Lan
  • Viet Nam
Bản quyền No
Hạn chế truy cập và sử dụng

There are no know access and use constraints.

Phiên bản/Lần xuất bản 1
Giấy phép CC-BY-3.0-IGO
Liên hệ

P.O. Box 1112, Phnom Penh, Cambodia Telephone: (855-23) 720 979 Facsimile: (855-23) 720 972 Email: mrcs@mrcmekong.org Website: www.mrcmekong.org

Tác giả (tổ chức) Mekong River Commission
Nhà xuất bản Mekong River Comission
Đánh số trang 6
Các từ khóa MRC,Data sharing,Information exchange
Ngày đăng tải tháng 1 31, 2018, 08:12 (UTC)
Ngày chỉnh sửa, cập nhật tháng 1 31, 2018, 08:15 (UTC)